3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, tên giao dịch tiếng Anh: Kien Giang Trading Joint S...

Xem thêm cafef.vn

9,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  880

 • P/E

  10.83

 • Giá trị sổ sách

  11,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  346.50

 • KLCP lưu hành

  36,473,833

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp