Giảm 50% giá trong vòng 3 tháng

Cafe Tài Chính - Hãy đi cùng chúng tôi

Hàng thángHàng năm

Miễn phí

Khởi đầu đầu tư

Miễn phí
Miễn phí
 • Cafe Tài Chính - Bộ lọc cổ phiếu thông minhBộ lọc cổ phiếu cơ bản
 • Cafe Tài Chính - Phân tích các chỉ số tài chính cơ bảnCác chỉ số tài chính cơ bản
 • Cafe Tài Chính - Phân tích các chỉ số tài chính cơ bảnPhân tích cơ bản
 • Cafe Tài Chính - Quản lý danh mục cổ phiếu thông minhQuản lý danh mục cổ phiếu

Nâng cao

Đầu tư chuyên sâu

VNĐ399,000
VNĐ199,500/tháng
 • Cafe Tài Chính - Bộ lọc cổ phiếu thông minhBộ lọc cổ phiếu cơ bản
 • Cafe Tài Chính - Phân tích các chỉ số tài chính cơ bảnCác chỉ số tài chính cơ bản
 • Cafe Tài Chính - Phân tích các chỉ số tài chính cơ bảnPhân tích cơ bản
 • Cafe Tài Chính - Quản lý danh mục cổ phiếu thông minhQuản lý danh mục cổ phiếu
 • Cafe Tài Chính - Bộ lọc cổ phiếu thông minhBộ lọc cổ phiếu nâng cao
 • Cafe Tài Chính - Phân tích các chỉ số tài chính cơ bảnPhân tích chuyên sâu
 • Cafe Tài Chính - Tính giá trị nội tại, giá trị thực của một cổ phiếuTính giá trị thực cổ phiếu, giá mua, bán
 • Cafe Tài Chính - Thời gian hoàn vốn của một cổ phiếuThời gian hoàn vốn cổ phiếu

Nhà phát triển

Cung cấp API báo cáo

VNĐ199,000
VNĐ99,500/tháng
 • Cafe Tài Chính - API báo cáo cân đối kế toán hàng nămAPI báo cáo cân đối kế toán hàng năm
 • Cafe Tài Chính - API báo cáo kết quả kinh doanh hàng nămAPI báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm
 • Cafe Tài Chính - API các chỉ số tài chính cơ bảnAPI báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm
 • Cafe Tài Chính - API các chỉ số tài chính cơ bảnAPI các chỉ số tài chính cơ bản