3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần KASATI (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần KASATI (HNX)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

Công ty Cổ phần KASATI tiền thân là "Xí Nghiệp Sữa Chữa Thiết Bị Thông Tin 2" thành lập nă...

Xem thêm cafef.vn

13,600 +300 2.26%
 • EPS 12 tháng

  1,370

 • P/E

  9.89

 • Giá trị sổ sách

  12,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  81.49

 • KLCP lưu hành

  5,992,020

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp