3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (HNX)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh - thà...

Xem thêm cafef.vn

3,700 -200 -5.13%
 • EPS 12 tháng

  260

 • P/E

  13.97

 • Giá trị sổ sách

  8,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  111.00

 • KLCP lưu hành

  30,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp