3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa
(Upcom)

Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa tiền thân là Công ty Muối Phú Khánh, được thành lập theo qu...

Xem thêm cafef.vn

700 +300 75%
 • EPS 12 tháng

  860

 • P/E

  0.82

 • Giá trị sổ sách

  12,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2.62

 • KLCP lưu hành

  3,739,724

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp