3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
(HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long

Tài chính / Công ty Chứng khoán

KLS được thành lập năm 2006 và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, b...

Xem thêm cafef.vn

10,700 -10,700 0.0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,950.08

 • KLCP lưu hành

  182,250,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp