3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam được thành lập ngày 13/03/2007 với tên gọi ba...

Xem thêm cafef.vn

8,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  20

 • P/E

  398.19

 • Giá trị sổ sách

  4,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  91.14

 • KLCP lưu hành

  10,357,276

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp