3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS tiền thân là Công ty cổ phần Dịch ...

Xem thêm cafef.vn

800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -720

 • P/E

  -1.11

 • Giá trị sổ sách

  9,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  132.28

 • KLCP lưu hành

  165,352,561

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp