3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí được Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngà...

Xem thêm cafef.vn

6,000 +500 9.09%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  149.96

 • Giá trị sổ sách

  7,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  31.20

 • KLCP lưu hành

  5,199,816

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp