3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa (UpCOM)

Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom

Căn cứ quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 03/09/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về vi...

Xem thêm cafef.vn

24,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,940

 • P/E

  12.34

 • Giá trị sổ sách

  11,370

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  686.40

 • KLCP lưu hành

  28,599,996

P/E Ngành Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp