3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

17/02/1982 Ủy ban nhân dân Quận 4 thành lập Công ty Cung ứng dịch vụ Xuất nhập khẩu Quận 4...

Xem thêm cafef.vn

8,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,500

 • P/E

  3.40

 • Giá trị sổ sách

  25,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  118.65

 • KLCP lưu hành

  13,958,779

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp