3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang
(Upcom)

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang là tiền thân Công ty Công trình Đô thị Rạch G...

Xem thêm cafef.vn

15,900 -3,100 -16.32%
 • EPS 12 tháng

  1,930

 • P/E

  8.24

 • Giá trị sổ sách

  27,580

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  23.68

 • KLCP lưu hành

  1,489,573

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp