3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tiền thân là Xí nghiệp xây lắp Công nghi...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,230

 • P/E

  8.16

 • Giá trị sổ sách

  19,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15.00

 • KLCP lưu hành

  1,500,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp