3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang

Công nghiệp / Công nghiệp

Công ty Cổ phần Sách - Thiết Bị Trường Học Kiên Giang tiền thân là Công ty Sách Thiết Bị T...

Xem thêm cafef.vn

17,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,840

 • P/E

  6.15

 • Giá trị sổ sách

  17,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.54

 • KLCP lưu hành

  1,231,060

P/E Ngành Công nghiệp / Công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp