3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (UpCOM)

Nông nghiệp / Thủy sản

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (Minh Hai Jostoco) được thành lập ngà...

Xem thêm cafef.vn

1,100 +100 10%
 • EPS 12 tháng

  -1,020

 • P/E

  -1.08

 • Giá trị sổ sách

  -20,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.55

 • KLCP lưu hành

  15,043,161

P/E Ngành Nông nghiệp / Thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp