3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (HNX)

Công nghiệp / Công nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang được thành lập từ mô hình doanh nghiệp gia đình năm 2...

Xem thêm cafef.vn

3,200 -100 -3.03%
 • EPS 12 tháng

  50

 • P/E

  60.35

 • Giá trị sổ sách

  10,430

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  101.90

 • KLCP lưu hành

  31,843,305

P/E Ngành Công nghiệp / Công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp