3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước Đầu tư - Kinh d...

Xem thêm cafef.vn

11,400 +50 0.44%
 • EPS 12 tháng

  820

 • P/E

  13.90

 • Giá trị sổ sách

  24,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,093.66

 • KLCP lưu hành

  95,935,049

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp