3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (UpCOM)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng thần (tiền thân là Công ty TNHH MTV ICD Tân cảng Sóng th...

Xem thêm cafef.vn

36,000 -4,000 -10%
 • EPS 12 tháng

  3,430

 • P/E

  10.49

 • Giá trị sổ sách

  18,740

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  432.31

 • KLCP lưu hành

  12,008,672

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp