3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tiền thân là bộ phận doanh nghiệp nhà máy T...

Xem thêm cafef.vn

23,000 -1,200 -4.96%
 • EPS 12 tháng

  1,590

 • P/E

  14.48

 • Giá trị sổ sách

  13,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,035.00

 • KLCP lưu hành

  45,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp