3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp

...

Xem thêm cafef.vn

7,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -540

 • P/E

  -14.61

 • Giá trị sổ sách

  10,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  138.25

 • KLCP lưu hành

  17,500,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp