3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
(Upcom)

Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Dịch vụ / Sách và In ấn

...

Xem thêm cafef.vn

69,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  2,210.83

 • Giá trị sổ sách

  10,230

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  69.00

 • KLCP lưu hành

  1,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và In ấn: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp