3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX)
(Upcom)

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX)

Tài chính / Công ty đầu tư tài chính

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA là một tập đoàn đầu tư tư nhân. Hiện nay, công ty có s...

Xem thêm cafef.vn

15,700 +300 1.95%
 • EPS 12 tháng

  1,420

 • P/E

  11.06

 • Giá trị sổ sách

  17,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,357.22

 • KLCP lưu hành

  213,835,775

P/E Ngành Tài chính / Công ty đầu tư tài chính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp