3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (HNX)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước và chính...

Xem thêm cafef.vn

48,800 -600 -1.21%
 • EPS 12 tháng

  5,530

 • P/E

  8.83

 • Giá trị sổ sách

  36,580

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  876.35

 • KLCP lưu hành

  17,958,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp