3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (HOSE)
(HSX)

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty xây lắp điện 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Công ty là Công ty Xây lắp đ...

Xem thêm cafef.vn

5,170 -10 -0.19%
 • EPS 12 tháng

  100

 • P/E

  53.62

 • Giá trị sổ sách

  12,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  424.23

 • KLCP lưu hành

  82,055,233

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp