3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (UpCOM)

Công nghiệp / Logistics

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) được thành l...

Xem thêm cafef.vn

12,100 +100 0.83%
 • EPS 12 tháng

  200

 • P/E

  60.77

 • Giá trị sổ sách

  9,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  435.60

 • KLCP lưu hành

  36,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Logistics: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp