3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với Nước ngoài (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài là một doanh nghiệp được hình thành trên c...

Xem thêm cafef.vn

5,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,640

 • P/E

  2.12

 • Giá trị sổ sách

  8,140

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  34.04

 • KLCP lưu hành

  6,079,071

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp