3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được thành lập từ phương án cổ p...

Xem thêm cafef.vn

14,900 -50 -0.33%
 • EPS 12 tháng

  860

 • P/E

  17.23

 • Giá trị sổ sách

  15,220

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5,628.45

 • KLCP lưu hành

  377,748,384

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp