3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập ...

Xem thêm cafef.vn

23,200 +550 2.43%
 • EPS 12 tháng

  960

 • P/E

  24.24

 • Giá trị sổ sách

  12,910

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  28,253.98

 • KLCP lưu hành

  1,217,844,009

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp