3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
(Upcom)

CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn

Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng

CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn tiền thân là Công ty thực phẩm II, được tách ra từ công t...

Xem thêm cafef.vn

0 -6,900 -100%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  9,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp