3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc được thành lập ngày 16/06/2003. Lĩnh vực hoạt...

Xem thêm cafef.vn

39,500 +100 0.25%
 • EPS 12 tháng

  8,240

 • P/E

  4.80

 • Giá trị sổ sách

  22,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,416.41

 • KLCP lưu hành

  35,858,385

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp