3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần (HNX)
(HNX)

Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) là Tổ...

Xem thêm cafef.vn

64,200 -1,100 1.74%
 • EPS 12 tháng

  5,880

 • P/E

  10.92

 • Giá trị sổ sách

  19,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21,186.00

 • KLCP lưu hành

  329,999,929

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp