3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE)

Viễn thông / Hạ tầng viễn thông

CTIN là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện các dự án mạng di động tại Việt nam. Là Công ty số...

Xem thêm cafef.vn

13,300 -150 -1.12%
 • EPS 12 tháng

  1,220

 • P/E

  10.94

 • Giá trị sổ sách

  20,050

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  428.06

 • KLCP lưu hành

  32,185,000

P/E Ngành Viễn thông / Hạ tầng viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp