3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tiền thân là Công ty là Công ty Xây dựng số ...

Xem thêm cafef.vn

41,200 +100 0.24%
 • EPS 12 tháng

  7,130

 • P/E

  5.78

 • Giá trị sổ sách

  22,580

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  494.40

 • KLCP lưu hành

  11,999,985

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp