3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Ngày 24/10/1957, Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp ra quyết định thành lập Cục kiểm nghiệm hàng h...

Xem thêm cafef.vn

35,500 -400 -1.11%
 • EPS 12 tháng

  3,260

 • P/E

  10.88

 • Giá trị sổ sách

  26,090

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  372.73

 • KLCP lưu hành

  10,499,560

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp