3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Ngày 24/10/1957, Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp ra quyết định thành lập Cục kiểm nghiệm hàng h...

Xem thêm cafef.vn

46,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,220

 • P/E

  14.30

 • Giá trị sổ sách

  24,490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  516.79

 • KLCP lưu hành

  11,234,529

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp