3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Đầy tư và Xây dựng Công nghiệp, tiền thân là Công ty xây lắp Bộ Công nghiệ...

Xem thêm cafef.vn

6,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  72.64

 • Giá trị sổ sách

  12,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  24.00

 • KLCP lưu hành

  4,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp