3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh tại Hà Nội của Tổng Công ty Xây ...

Xem thêm cafef.vn

7,300 -200 -2.67%
 • EPS 12 tháng

  -380

 • P/E

  -19.19

 • Giá trị sổ sách

  16,490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  128.28

 • KLCP lưu hành

  17,572,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp