3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (UpCOM)

Nông nghiệp / Chế biến thủy sản

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH) được thành lập 01/9/1999 với lĩnh v...

Xem thêm cafef.vn

5,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  71.00

 • Giá trị sổ sách

  6,560

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  74.28

 • KLCP lưu hành

  12,807,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Chế biến thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp