3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Xây dựng Công nghiệp (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Xây dựng Công nghiệp (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

CTCP Xây dựng Công nghiệp trước đây là Công ty Xây dựng Công nghiệp nhà nước hạng 1 thuộc ...

Xem thêm cafef.vn

30,800 -4,000 14.93%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  117.04

 • KLCP lưu hành

  3,800,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp