3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HOSE)

Dịch vụ / Giáo dục

CTCP Đầu tư VN Benchmark được thành lập ngày 19/03/2012 với mức VĐL là 3.000.000.000 đồng....

Xem thêm cafef.vn

1,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,040

 • P/E

  -1.63

 • Giá trị sổ sách

  18,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  141.36

 • KLCP lưu hành

  83,150,661

P/E Ngành Dịch vụ / Giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp