3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Sách Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Sách Việt Nam (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Văn phòng phẩm

Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát ...

Xem thêm cafef.vn

10,100 +300 3.06%
 • EPS 12 tháng

  920

 • P/E

  10.98

 • Giá trị sổ sách

  14,860

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  685.74

 • KLCP lưu hành

  67,894,960

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Văn phòng phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp