3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UpCOM)

Tài chính / Tài chính

Công ty cổ phần đầu tư HVA (High Value Asset) được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010. Vớ...

Xem thêm cafef.vn

7,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  430

 • P/E

  16.46

 • Giá trị sổ sách

  11,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  96.92

 • KLCP lưu hành

  13,650,000

P/E Ngành Tài chính / Tài chính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp