3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Vận tải biển VINASHIP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ...

Xem thêm cafef.vn

34,300 -4,400 14.72%
 • EPS 12 tháng

  1,770

 • P/E

  19.38

 • Giá trị sổ sách

  25,850

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  686.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp