3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty được hình thành từ năm 1978. Qua quá trình hoạt động trong lĩnh vực cải tạo xây dự...

Xem thêm cafef.vn

3,400 -200 -5.56%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  106.55

 • Giá trị sổ sách

  14,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  34.00

 • KLCP lưu hành

  9,999,944

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp