3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh tiền thân là Nhà máy nước Thị xã Hà Tĩnh được thành lập t...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  590

 • P/E

  16.81

 • Giá trị sổ sách

  10,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  204.01

 • KLCP lưu hành

  20,400,893

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp