3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiền thân là Công ty TNHH Một thàn...

Xem thêm cafef.vn

8,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  280

 • P/E

  31.31

 • Giá trị sổ sách

  11,040

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  144.66

 • KLCP lưu hành

  16,438,382

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp