3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái (UpCOM)

Công nghiệp / Đường sắt

Công ty quản lý đường sắt Hà Thái được thành lập theo Quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT ngày...

Xem thêm cafef.vn

11,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,260

 • P/E

  4.91

 • Giá trị sổ sách

  13,560

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.66

 • KLCP lưu hành

  1,500,700

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp