3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Phát triển Hàng hải (HNX)
(HNX)

CTCP Phát triển Hàng hải (HNX)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải được thành lập năm 1992 với tên gọi ban đầu là Công t...

Xem thêm cafef.vn

29,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,210

 • P/E

  24.15

 • Giá trị sổ sách

  12,550

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  262.80

 • KLCP lưu hành

  9,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp