3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UpCOM)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết ...

Xem thêm cafef.vn

11,000 -700 -5.98%
 • EPS 12 tháng

  -70

 • P/E

  -161.76

 • Giá trị sổ sách

  10,160

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,419.54

 • KLCP lưu hành

  219,958,600

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp