3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
(Upcom)

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 1134/QĐ-UB ngày...

Xem thêm cafef.vn

12,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  330

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  45,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.50

 • KLCP lưu hành

  1,458,710

P/E Ngành : N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp