3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ đƣợc thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà m...

Xem thêm cafef.vn

31,200 +100 0.32%
 • EPS 12 tháng

  6,020

 • P/E

  5.19

 • Giá trị sổ sách

  22,160

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,088.18

 • KLCP lưu hành

  34,877,708

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp